Min favoritmodeller är mina egna fyra whippettikar Rita, Keisha, Ylva och Mino. Mer om dem hittar du på Swaara.se

All content copyright
Åsa Lindholm ©2010

This website is optimized
for Mozilla Firefox